LANUA INVESTMENTS POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Ergonomia pracy to podstawa – stawiamy na zdrowie pracownika”

Celem projektu jest przeciwdziałanie bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 33 pracowników firmy Lanua (oddział Katowice) z niepełnosprawnościami, w tym 7 mężczyzn, 26 kobiet i minimum 11 osób w wieku 50+, poprzez wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprawę ergonomii 24 stanowisk pracy w wyniku zastosowania ponadstandardowych rozwiązań i poszerzanie wiedzy 33 osób na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zachowań zdrowotnych w miejscu pracy, zgodne z opracowaną „Analizą”, w okresie 1/9/23 – 30/11/23.

Dofinansowanie projektu z UE: 161 892,43 PLN

Zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać:
– u bezpośredniego przełożonego
– telefonicznie pod numerem +48 882 352 318
– pod adresem e-mail: projekty@lanua.pl

W ramach projektu można wziąć udział w poniższych wsparciach:

WARSZTATY PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH
Czas trwania: 8 godzin
Zakres warsztatów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: nadwaga i jej skutki zdrowotne, cukrzyca, choroby układu krążenia, stres i depresja- jak je pokonać, nadciśnienie.

WARSZTATY PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSCU PRACY
Czas trwania: 14 godzin
Zakres warsztatów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
– korekcja sylwetki podczas pracy i reedukacja postawy, w tym zrozumienie źródła bólu, poznanie podstawowych wzorców ruchowych i sposobów eliminowania źródła bólu oraz pozbycia się problemów bólowych podczas wykonywania pracy
– przeprowadzenie zajęć instruktażowych, których celem jest zapoznanie pracowników z właściwym sposobem wykonywania różnych czynności towarzyszących pracy
– np. podnoszenie ciężkich przedmiotów,
– nauka ćwiczeń rozciągających, odprężających i oddechowych wykonywanych w pracy
– informacje dotyczące profilaktyki w zakresie schorzeń kończyn oraz kręgosłupa
– zapobieganie pogłębianiu w pracy problemów zdrowotnych związanych z niepełnosprawności
– omówienie budowy I biomechaniki pracy kończyn oraz kręgosłupa oraz obszary najbardziej narażone na przeciążenia
– techniki automasażu

Ponadto w ramach projektu 24 stanowiska pracy zostaną doposażone w nowoczesny, ponadstandardowy sprzęt poprawiający ergonomię i warunki pracy pracowników.

Wartości projektu: 190 461,69 PLN