Polityka zarządzania

POLITYKA ZARZĄDZANIA

Wszyscy doskonaląc wykonywanie swoich czynności dążymy do maksymalnego zadowolenia naszych Klientów.

Politykę zarządzania realizujemy poprzez świadczenie usługi w sposób nakierowany na trzy najważniejsze płaszczyzny oczekiwań Klienta:

  • zgodnie z ustaleniami z Klientem zawartymi w umowie,
  • przy optymalizacji kosztów jej wykonania,
  • z zachowaniem przepływu informacji, który gwarantuje Klientowi należyte wykonanie usługi.

Zarząd spółek Grupy Kapitałowej Lanua realizując zasadę zrównoważonego rozwoju oraz świadomego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne, działa w sposób dla środowiska przyjazny, utrzymując równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Propagujemy wśród pracowników informacje na temat ochrony środowiska i postaw proekologicznych.

Mając na względzie dobro środowiska oraz stabilność jakości świadczonych usług podejmujemy działania ukierunkowane na ciągłe doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Minimalizujemy wpływ prowadzonej działalności na środowisko śledząc postęp w nauce i technice, stosując ich najnowsze zdobycze w naszej działalności biznesowej. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska zapobiegamy zanieczyszczeniom powstającym w trakcie świadczenia naszych usług już na etapie organizacji realizowanych usług.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

MISJA

„Chcemy tworzyć czyste i bezpieczne warunki pracy”

 WIZJA

CHCEMY, ABY ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI SPEŁNIAŁY W JAK NAJLEPSZYM STOPNIU

WYMAGANIA I OCZEKIWANIA AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW