Oferta

Techniczna obsługa obiektów


Naszym zadaniem jest przede wszystkim optymalizacja kosztów i stałe poszukiwanie oszczędności, a priorytetem jest utrzymanie wartości nieruchomości.

Jednocześnie dbamy o standardy wynikające z ustaleń pomiędzy nami, a Klientem tak aby obsługiwana nieruchomość była atrakcyjna i przyjazna dla jej użytkowników.

Profesjonalne usługi porządkowe


Głównym zadaniem działu jest realizowanie usług porządkowych w obiektach oraz terenach zewnętrznych.

Całością zagadnień związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, organizacją i nadzorowaniem prawidłowego przebiegu kontraktów kieruje kompetentny i przygotowany merytorycznie zespół pracowników. Każdego Klienta i każdy obiekt traktujemy indywidulanie.

Ochrona mienia


Specjalizujemy się w usługach fizycznej ochrony osób i mienia wspomaganej elementami technicznymi.

Plany ochrony i dozoru przygotowujemy w oparciu o szczegółowe rozpoznanie potrzeb Klientów, specyfiki ich pracy oraz rodzaju obiektu.

Leasing pracowniczy


Najważniejszym atutem usługi Leasingu Pracowniczego jest przede wszystkim możliwość zapewnienia płynności dla wszelkich procesów produkcyjnych, usługowych oraz znaczna redukcja kosztów stałych.