Techniczna obsługa obiektów

Proponujemy pełen zakres usług Facility Management, ograniczając przy tym konieczność korzystania z drobnych podwykonawców do niezbędnego minimum. Oznacza to, że koszt końcowy usługi dla Klienta nie zawiera dodatkowych, ukrytych narzutów.

Sensem Kompleksowego Facility Management  jest świadczenie Klientowi wybranych usług, za które dostawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarządza i koordynuje pracę w poszczególnych obszarach. Partnerem dla Klienta jest jedna osoba – Menedżer Projektu, co z założenia ułatwia zarządzanie i przynosi oszczędność czasu kadry kierowniczej Klienta.

Naszym zadaniem jest optymalizacja kosztów oraz stała pomoc w poszukiwaniu miejsc, gdzie są one zbędne lub można je regularnie zmniejszać.

 

Usługi HARD FM:

 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji niskiego napięcia (do 1 KV).
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji średniego napięcia (do 20 KV).
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji grzewczej.
 • Konserwacja oraz przeglądy instalacji gazowej.
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji wentylacji.
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji chłodu.
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji klimatyzacji.
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji kanalizacji.
 • Konserwacja oraz przeglądy urządzeń i instalacji kontroli dostępu.
 • Przeglądy systemu CCTV.
 • Obsługa BMS.
 • Kontrola stanu budynków.
 • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
 • Rejestracja zużycia mediów.
 • Prowadzenie dokumentacji UDT.
 • Kontrola systemów ppoż. oraz SAP.
 • Nadzór nad pracami remontowo – budowlanymi.

 

Usługi SOFT FM:

 • Kompleksowa ochrona obiektów.
 • Kompleksowe sprzątanie obiektów.
 • Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych.
 • Usługi ”złotej rączki”.
 • Drobne remonty budowlane.
 • Malowanie pomieszczeń.
 • Obsługa maszyn vendingowych i dystrybutorów wody.
 • Obsługa recepcji.
 • Obsługa kancelarii i poczty zakładowej.
 • Serwis BHP.

Struktura cenowa usługi oparta jest bądź na ryczałcie za powtarzalne usługi i szacowaniu jednorazowych dostaw przewyższających ryczałt, bądź na podstawie kosztu za poszczególne usługi i dostawy, które zatwierdza klient i ustalonym narzucie menedżerskim.

Częścią umowy może być również zapis o wspólnym poszukiwaniu oszczędności kosztów na drodze optymalizacji procesów, zakupie tańszych usług lub rozdzieleniu niektórych kosztów na większą liczbę projektów. Jako dostawca jesteśmy motywowani udziałem w osiągniętych oszczędnościach, które są regularnie ocenianie przez naszych klientów.