Ochrona mienia

W zakresie wyodrębnionego Działu Ochrony Mienia, spółki należące do Grupy Lanua świadczą kompleksowe usługi ochrony z systemem pracy dostosowanym do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań zewnętrznych. Posiadamy koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług zatrudniamy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Zakres świadczonych usług Działu Ochrony Mienia obejmuje:

  • Bezpośrednią ochronę fizyczną.
  • Patrolowanie chronionych terenów.
  • Kontrolę ruchu osobowego i towarowego.
  • Instalację i obsługę urządzeń i systemów alarmowych oraz monitorujących.
  • Administrowanie parkingami strzeżonymi.

 

Korzyści dla Klientów:

  • Zadania realizowane przez naszych pracowników obejmują kompleksowe działania z zakresu dozorowania i ochrony, które przy odpowiedniej organizacji zapewniają bezpieczeństwo powierzonego mienia, przy obniżonych kosztach dla Klienta.
  • Plany ochrony i dozoru przygotowujemy ściśle w oparciu o szczegółowe rozpoznanie potrzeb Klientów, specyfiki pracy oraz rodzaju obiektu.
  • Naszym atutem jest elastyczność, wiedza oraz zestandaryzowanie i nadzorowanie na każdym etapie działania.
  • Naszą najsilniejszą stroną jest wyspecjalizowana kadra pracownicza, która poddawana jest skrupulatnej selekcji.
  • Pracownicy ochrony dobierani są odpowiednio do kategorii chronionego obiektu i podlegają obowiązkowym szkoleniom wstępnym i okresowym, prowadzonym przez Kierowników i Koordynatorów zespołów ochrony.