Leasing pracowniczy

Polega na wynajmowaniu pracowników na rzecz innych podmiotów w celu wykonania określonego rodzaju czynności. Pracownicy wykonują powierzone im obowiązki zdalnie lub w miejscu pracy zleceniobiorcy.

Wszelkie formalne i prawne kwestie związane z zatrudnianiem przejmuje na siebie leasingujący pracę. Na nim spoczywają również obowiązki zapewnienia ciągłości pracy i zabezpieczenia odpowiedniej liczby zasobów ludzkich umożliwiających wykonywanie obowiązków, które zostały zlecone usługodawcy i są właściwym przedmiotem umowy.

 

Leasing pracowniczy jest doskonałą szansą na:

 • Redukcję kosztów rekrutacyjnych.
 • Oszczędność czasu.
 • Redukcję kosztów administracyjnych.
 • Redukcję kosztów formalnych, kadrowych i prawnych związanych z obsługą pracowników.
 • Redukcję kosztów związanych ze szkoleniami stanowiskowymi i podnoszeniem kwalifikacji.

Grupa Lanua specjalizuje się w kompleksowym leasingu pracowników linowych. Swoją aktywność koncentrujemy przede wszystkim na szybkim zapewnieniu Państwu określonego rodzaju personelu. Rekrutujemy, szkolimy i przekazujemy do dyspozycji Klienta: pracowników produkcji, gospodarczych, odpowiedzialnych za nadzór, administracyjnych, pracowników sortowni, pakowaczy, pracowników do prostych prac konserwacyjnych, pracowników wykwalifikowanych, a także personel do przyuczenia.

Leasing pracowniczy jest świetnym rozwiązaniem także dla firm, które mają własne zasoby pracowników. W takim przypadku zapewniamy: outsourcing obsługi kadrowej, płacowej i szkoleniowej. Przejmując Państwa pracowników zapewniamy firmie ciągłość i usprawnienie procesów pracy, a personelowi dalsze zatrudnienie, a tym samym redukujemy dotychczasowe koszty administracyjne.

 

Outsourcing kadrowo-płacowy – przejmujemy i zapewniamy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników,
 • dokumentację związaną z urlopami, zwolnieniami,
 • formalne aspekty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
 • kontrolę umów i dokumentacji związanej z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • kontrolę umów i dokumentacji związanej z rozwiązywaniem stosunku pracy: wypowiedzenia, świadectwa pracy, aneksy, porozumienia,
 • pełną obsługę dokumentacji związanej ze zgłoszeniami do ZUS,
 • ewidencję dokumentów związanych z urlopami wypoczynkowymi,
 • pełną ewidencję i kontrolę okresowych badań lekarskich i przydatności do pracy,
 • monitorowanie i przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych i szkoleń BHP.

 

Outsourcing szkoleniowy  – przejmujemy i zapewniamy:

 • pracowników liniowych,
 • szkolenia stanowiskowe,
 • szkolenia BHP,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne czy szkodliwe dla zdrowia,
 • szkolenia z zakresu technik miękkich,
 • szkolenia związane z zarządzaniem własnym czasem pracy,
 • szkolenia komunikacyjne, savoir-vivre w pracy wśród pracowników i Klientów firm.